22.7.2011

40 ימים לספטמבר forty (40) days to September

40 Days till September. That is all the time left, until the Israeli-Palestinians process promises to make a very serious attempt to move to the next level. It is sometimes hard to understand, but paraphrasing Abraham Lincoln's old saying,  you just cannot subdue all of the people, all of the time. Regardless of the intentions of leaders on both sides, the dynamics that will start rolling in September may easily get out of hand.
But at this moment, at this time, something can still be done. Both sides can still negotiate, reach an agreement, and promote the rise of an independent Palestinian state, which shall be first recognized by its neighbor, Israel. Am I too naive hoping for that ? Probably yes. But if my hopes do not come true, I fear a bloody winter and pray to be proved wrong.

40 ימים עד ספטמבר. זה כל הזמן שנותר, עד שהתהליך הישראלי-פלסטיני מבטיח לעשות נסיון רציני מאוד לנוע לשלב הבא. לפעמים קשה להבין זאת, אבל בפראפרזה על דברי אברהם לינקולן, אתה לא יכול להכניע את כל האנשים, כל הזמן. ללא חשיבות לכוונות המנהיגים משני הצדדים, הדינמיקה שתתחיל להתגלגל בספטמבר עלולה לצאת בקלות משליטה. 

אבל ברגע זה, בזמן הזה, משהו עדיין יכול להעשות. שני הצדדים עדיין יכולים לנהל משא-ומתן, להגיע להסכם, ולקדם את עלייתה של  מדינה פלסטינית עצמאית, שהראשונה שתכיר בה תהא שכנתה, ישראל. 

האם אני נאיבי מדי כשאני מקווה לכך ? כנראה שכן. אבל אם כוונותי יתבדו, אני חושש מחורף שטוף-דם ומקווה להתבדות. 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה