3.5.2012

על מטרות ועתידות


רשם המפלגות פרסם מודעה על הבקשה לרישום מפלגתו של יאיר לפיד. שמה המלא של המפלגה החדשה הוא: "יש עתיד בראשות יאיר לפיד". אפשר לקרוא את ההודעה המלאה בקישור הבא (PDF)עדיין אין פרסום בילקוט הפרסומים. עדיין לא ברור מה תהיה עמדתן של המפלגות האחרות שיש עתיד בשמן לגבי בקשת הרישום של המפלגה החדשה.

מטרות המפלגה המפורטות הן ערב-רב של יעדים ערטילאיים ויעדים מפורטים ומוגדרים היטב. בהחלט ניכרת תשומת-לב לרחשי ציבור-המצביעים הפוטנציאלי:
 1. שינוי סדרי העדיפויות במדינה עם שימת דגש על החיים האזרחיים – חינוך, דיור, בריאות, תחבורה ושיטור. שיפור מצבו של מעמד הביניים היצרני והתורם אשר קופח בידי המדינה בחלוקת המשאבים.
 2. שינוי שיטת המשטר.
 3.  שוויון בחינוך ובגיוס: לימודי ליב"ה לכל, גיוס לכל, ועידוד יציאה לעבודה לכל המגזרים כולל החרדי והערבי.
 4. מלחמה בשחיתות: כולל השחיתות הממשלתית ומוסדות דוגמת "שר ללא תיק" – יצירת ממשלה יעילה שתמנה 18 שרים לכל היותר, ביצור שלטון החוק ושמירה על מעמדו של בג"ץ תוך התחייבות למלא את החלטותיו. 
 5. צמיחה ויעילות כלכלית: יצירת מנועי צמיחה כדרך מרכזית למלחמה בעוני; מאבק בבירוקרטיה המשחיתה והמסואבת, הסרת חסמים, שיפור מערכת התחבורה, הורדת יוקר-המחיה והוזלת הדיור בישראל. שיפור הניידות החברתית תוך שימת דגש על סיוע לעסקים זעירים וקטנים. 
 6. חינוך: חקיקת "חוק חינוך" בשיתוף ארגוני המורים; ביטול מרבית בחינות הבגרות מלבד שלוש; העלאת מדד החינוך הדיפרנציאלי ל-%25 כדי לשפר את השוויון והניידות החברתית; העלאת האוטונומיה הבית-ספרית תוך ייעול וצמצום הבירוקרטיה של משרד החינוך. 
 7. חוקה: נפעל כדי להביא בפני הציבור הישראלי הצעת חוקה שתסדיר את היחסים הטעונים בין קבוצות האוכלוסייה השונות במדינת ישראל. 
 8. השלום: נחתור להסכם שלום על פי המתווה של "שתי מדינות לשני עמים" תוך שמירה על גושי הישובים הגדולים והבטחת שלומה של ישראל כמדינה שבה מתקיים רוב יהודי מוצק בגבולות בטוחים וברי הגנה. 
אבל כשחושבים על מטרות המפלגות  האחרות, אני חייב להודות שמעט התאכזבתי מרשימת המכולת של "יש עתיד". למרות ששם המפלגה מכיל את העתיד בתוכו, לא נראה שמי שהכין את רשימת המטרות הביט אל העתיד הרחוק. אם נביט על שתי הגדולות של פעם ונשווה -

מטרות מפלגת העבודה הישראלית הן: 
 1. השגת שלום אמת ובר קיימא בין ישראל ושכנותיה.
 2. הבטחת בטחון מדינת ישראל, ריבונותה שלומה ושלמותה.
 3. צמיחת המשק הלאומי והגדלת רווחת הפרט.
 4. אכלוס ופיתוח ירושלים – בירת ישראל.
 5. עמידה על משמר הדמוקרטיה הישראלית.
 6. קליטת עלייה ויצירת כוח משיכה לעלייה מכל הארצות.
 7. הושטת עזרה מיוחדת לאזורי פיתוח.
 8. שילוב אזרחים מבני המיעוטים בחייה של מדינת ישראל.
מטרות הליכוד, תנועה לאומית-ליברלית הן :
 1. ריכוז העם היהודי בארץ-ישראל, קיבוץ גלויותיו ומיזוגו במולדת, טיפוח האהבה לארץ ישראל בלב העם וההכרה באחדות הגורל של בני העם היהודי.
 2. שמירת זכותו של העם היהודי על ארץ-ישראל כזכות נצחית שאינה ניתנת לערעור, התמדה ביישובם ובפיתוחם של כל חלקי ארץ-ישראל והחלת ריבונות המדינה עליהם.
 3. קיום ריבונות המדינה ובטחונה ושלום אמת עם שכנינו.
 4. השרשת ערכיה הנצחיים של מסורת ישראל בחינוך ובחיי המדינה, שמירת ערכי המוסר וטוהר המידות והקמת חברת איכות בארץ ישראל.
 5. קיום משטר ממלכתי-דמוקרטי במדינה: הבטחת עליונות החוק, זכויות האדם והאזרח, חופש מצפון, חרות הפרט, שיוויון זכויות והזדמנות כל אזרחי המדינה ומניעת כל אפלייה על רקע מין, גזע, עדה, דת, מעמד או השקפה.
 6. שילוב אוכלוסיית המיעוטים במערכות המדינה והתנועה.
 7. ביצורה הכלכלי של המדינה ויצירת תנאים נאותים לצמיחה כלכלית ולכינון משק חופשי-תחרותי הנושא את עצמו והמבוסס שח יוזמה חופשית, והימנעות הממשלה, ככל הניתן, ממעורבות במשק.
 8. טיפוח וקידום ערי הפיתוח ושכונות המצוקה.
 9. אחריות ממלכתית לרמה סבירה של ביטחון הפרט, חינוך, בריאות, תעסוקה ואיכות הסביבה.
קשה שלא להתרשם מהפער בין אורך-הנשימה והשאיפות של האריות הוותיקים לבין אלו של המפלגה הצעירה. 

אם נשווה למפלגות מעט פחות ותיקות, קל לראות, לפחות בהשוואה לחלקן את שורשיו של הנוסח הלפידאי-עתידאי: 
מטרות ישראל ביתנו הן: 
 1. המפלגה תפעל לחיזוק המכנה המאחד את כל אזרחי המדינה לזרמיהם והשקפותיהם, למען סובלנות, כבוד הדדי וכיבוד זכויות היחיד.
 2. המפלגה תפעל בתחומי החברה והכלכלה תוך סיוע לקבוצות אוכלוסיית מיעוטי יכולת וזוגות צעירים בתחום הבניה התקציבית ותפעל לקידום תכנית שיקום לעיירות הפיתוח על בסיס רפורמה בקרקעות.
 3. המפלגה תפעל למען הקמת זרם חינוך מוכר נוסף – זרם החינוך המדעי-טכנולוגי, כקורת גג לכל המסגרות של חינוך לא פורמלי בתחומי המדעים והטכנולוגיה (כגון מורים עולים).
 4. המפלגה תפעל למען העברת הסמכויות והטיפול בעולה ממשרד הקליטה לשלטון מקומי.
 5. המפלגה תפעל למען אימוץ המלצות ועדת נאמן להבטחת אחדותו של העם היהודי.
 6. המפלגה תפעל למען פתיחות וגמישות בשירות הציבורי.
 7. המפלגה תפעל למען מתן זכות בחירה לישראלים השוהים בחו"ל ושינוי מדיניות הענקת אזרחות אשרות כניסה ודרכונים.
 8. המפלגה תפעל למען הפרדת רשויות – קבלה ורישום של מסקנות ועדת שמגר.
 9. המפלגה תפעל למען קבלת חוקה כמסמך שלם על בסיס הקונצנזוס הקיים ומקיף וכינון בית משפט לחוקה.
 10. המפלגה תפעל למען משטר נשיאותי.
 11. המפלגה תפעל למען קבלת עיקרון ההפרדה על בסיס תוכנית "אלון פלוס".
 12. המפלגה תפעל למען הקמת מיידית של המועצה לביטחון לאומי
למרות שהאסטרטגיה של מטרות-על יחד עם מטרות פרטניות הועילה לישראל ביתנו (ממנה אין ספק שלפיד מקווה לנגוס מנדטים, לא רחוק בעתיד), אני נוטה לחשוב שהנוסח של 2 מפלגות חדשות אחרות עדיף על הנוסח הלפידאי, ומבטא מבט מרחיק יותר אל העתיד, שיש בו איזון מהסוג הנדרש ממי שמבקש להנהיג את העם:  
נוסח המטרות של מפלגת העצמאות: 
 1. תמיכה במהלכי שלום תוך נכונות לפשרה, ונאמנות לזכותו של עם ישראל בארץ-ישראל.
 2. עמידה על הסדרי שלום שיבטיחו את האחיזה הביטחונית וההתישבותית של ישראל בבקעת הירדן, בצפון ים-המלח, ברמת הגולן, סביבות ירושלים ובגושי התישבות חיוניים לבטחון, שאינם מאוכלסים בצפיפות בערבים.
 3. חיזוק ועיבוי ההתישבות לאורך גבולנו המזרחי: בקעת הירדן, צפון ים-המלח, הערבה ורמת הגולן.
 4. התנגדות לשליטה בעם אחר.
 5. חיזוק זהותה היהודית של המדינה וצימצום החקיקה הדתית.
 6. כלכלה חופשית וצמצום מעורבות הממשלה במשק תוך תמיכה בשכבות החלשות.
 7. חתירה להסכמה לאומית ויצירת גשר בין שמאל וימין, דתיים וחילונים.
ונוסח המטרות החביב עליי - 
הנוסח הלקוני של מטרות מפלגת קדימה:
 1. קיום מדינת ישראל וערכיה כמדינה יהודית ודמוקרטית, תוך שימת דגש על תחומי חברה, שלום ובטחון, כלכלה ויחסי חוץ.
בהתחשב בהצלחתה המטאורית של קדימה בראשית דרכה, קשה להתעלם מכך שיותר משהציבור מעיין בקפידה ברשימת המטרות של המפלגה, הוא בונה את דימוי המפלגה בעיני רוחו על סמך האנשים המשתתפים ברשימתה לכנסת (ויחסו אליהם), ועל סמך אמונו בהתאגדות הזו או התנכרותו להתאגדויות האחרות המתמודדות על קולו בקלפי.  ובכל זאת, אפילו הנוסח הלקוני של קדימה, ובוודאי הנוסחים של כל המפלגות האחרות שהוזכרו בפוסט זה, נראו כמטרות שרואות פני עתיד, של מפלגות שרואות עצמן שבות ומתמודדות שוב ושוב על קולות הציבור, תוך שהן משמרות את האידיאולוגיה והמטרות שלהן. כבר במבחן הזה, של מבט לעתיד, "יש עתיד בראשות יאיר לפיד" הולכת ומסתמנת כרשימה לכנסת אחת. וזאת עוד לפני שהיא נדרשה לעמוד במבחנים האמיתיים של מפלגות מרכז, אותם מבחנים בהם לא עמדה אפילו מפלגה אחת בהיסטוריה של מדינת ישראל, מבלי שהתפרקה. 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה