1.1.2013

סקר בחירות אחד שחשוב להכיר: 86% מהציבור מתכוונים להצביע בבחירות הקרובות


חשוב לדעת, שלמרות שמקובל לומר שבבחירות 2006 הצביעו כ-63% מציבור הבוחרים. בבחירות 2009 הצביעו כ-65% מציבור הבוחרים, הרי שהאמת היא שונה. כחצי מיליון מהאזרחים הרשומים כבעלי זכות-הצבעה בישראל כלל לא גרים בה. 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הבהירה זאת היטב בהודעה לאחר בחירות 2009, בה הבהירה כי אחוז ההצבעה מקרב הזכאים להצביע המתגוררים בישראל היה 70.8% בבחירות 2006 ו-72.1% בבחירות 2009. 

שיעור השתתפות שכזה מעיד על כך ש-3 מכל 10 אזרחים בחרו שלא להשתתף בבחירות. 

אם זוכרים שערביי ישראל מהווים כ-20% מכלל האוכלוסיה, וכי הם נמנעים מהגעה לקלפי באחוזים הולכים וגדלים בעשור האחרון, קל להסיק שכשליש מקבוצת האזרחים שלא משתתפת בבחירות היא מקרב ערביי ישראל. 
קל לראות שהבחירה של ערביי ישראל שלא להצביע פוגעת רק בהם. כתוצאה הם סובלים מתת-ייצוג בפרלמנט הישראלי (במקום להגיע ל-24 מנדטים, במקרה המיטבי, ואולי אף יותר אם היו מצביעים דבקות בהצבעה המאפיינת ככל הנראה את רוב הציבור החרדי בישראל). יתרה מכך, בהתחשב  בכך שנציגים לא-מעטים של הציבור הערבי מקדישים חלק גדול מזמן לעניין הסכסוך הישראלי-פלסטיני, מוצא עצמו הציבור הערבי מקופח פעמיים. 

אותה פגיעה עצמה נפגע כל אזרח אחר שבוחר שלא ללכת להצביע. שהימנעותו מהופעה בקלפי מחזקת את אלה החושבים אחרת ממנו, שכן מגיעים. על פי סקרים 50% מערביי ישראל לא מתכוונים להצביע בבחירות הקרובות.  המשמעות של צירוף עובדה זו, יחד עם 86% המתכוונים להשתתף בהצבעה, מלמדת על רמת מחוייבות מאוד גבוהה של אזרחי ישראל הלא-ערבים. כמעט 9 מכל 10 מהם מתכוונים ללכת להצביע ! אז מי יכול לומר שהמחאה החברתית לא השפיעה על התודעה ? 


אפשרות אחרת לפרשנות היא שהסקרים על כוונות ההצבעה של ערביי ישראל אינם נכונים, ותשובות אחרות ניתנות בהתאם לסוג הסקר... ועדיין, המסקנה אותה מסקנה. כך או כך, כאשר מרוב סקרי בחירות, לפעמים כבר קשה לראות את היער, חשוב לזכור עובדה אחת: יותר אזרחים מתכוונים להגיע לבחירות האלה מאשר אי-פעם בעבר. 

והעובדה החשובה באמת על פי המחקר: "21% טרם החליטו עבור מי להצביע. בתרגום מספרי למנדטים מדובר בכ-24 מנדטים המהווים 'קולות צפים' ".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה