28.10.2013

שקט, מחכים

5 ימים חלפו עברו מאז הבחירות לשלטון המקומי, והתוצאות הסופיות טרם פורסמו. זה לא שהדברים אינם ידועים. חלק גדול מהתוצאות התבהרו עוד במהלך יום הבחירות או זמן קצר לאחר סיומו. ובכל זאת, תוצאות רשמיות מתמהמהות לבוא, וכתוצאה אלה מאיתנו שמעדיפים לדבר על בסיס העובדות המדוייקות, ולא המוערכות, כמו כותב דברים אלה, מעדיפים להמתין בסבלנות. 

כך שכל הקוראים שביקשו לדעת את דעתי על מה שהיה ועל מה שיהיה יצטרכו לחכות עוד מעט קט בסבלנות. 

מוזר ? כן, אני יודע. התקשורת הישראלית הרגילה את הציבור היושב בציון להתדיין על בסיס נתונים חלקיים, ספקולציות, ולעתים תכופות בניתוק מוחלט מהמציאות העובדתית. 

רוצים תרבות דיון וניהול אחרת ? בואו נתחיל אותה כאן. קצת סבלנות. איך אפשר לנתח ברצינות משהו שכבר הסתיים, כל זמן שהנתונים המלאים לגביו לא זמינים לנו ? האם יש טעם בכך ?

נכון, יכול להיות שחלוף הזמן יהפוך את כל הדיון הזה למיותר ויותיר את הפוסט הזה מיותם. האפשרות הזו מעציבה אותי, מעט, אבל פחות מהאלטרנטיבה.