4.8.2013

נגיד ש...

שיחה #1 
ביבי: נו, שמעת ? 
ביבי: למה, למה הוא עשה את זה ? 
נתן: כנראה שהוא לא נהנה להשיב כמה פעמים בשבוע הוא מדבר עם האסטרולוג שלו
ביבי: איך ? איך אני נופל עליהם כל הזמן ? קודם זה עם החליפון שלו, עכשיו זה. מה יהיה ? 
נתן: תראה, ביבי, אני יודע שהחלטנו שיותר לא ממנים נשים, אחרי מה שקרה לי, אבל אולי בכל זאת? 
ביבי: מה ? למנות את פלוג ? אני לא יכול. 
נתן: למה ? 
ביבי: שרה לא מרשה. 

שיחה #2 
יאיר: אני לא מבין אותם.
ביבי: אני יודע. זה קשה בהתחלה. 
יאיר: איך ? איך הם מציקים לפרופסורים האלה, אחרי שהם בחרו אותנו ?
ביבי (מגחך): כן, מה שאמרו על יעקב ועל ליאו זה הרי כלום ליד מה שאמרו עליי.
יאיר: כן, אני עוד זוכר את הסרטונים של ארץ חדשה
ביבי (צוחק): נכון, גם היה את אלה ! שכחתי לגמרי. אני התכוונתי לחקירת הנסיעות שהאידיוט ההוא ממשרד המבקר ניסה לקדם, וכמובן למה שעשו לי אז, עם אבנר עמדי
יאיר: ואלה! שכחתי לגמרי מהדברים האלה. (צוחק, אבל רואים בעיניים שיש לו מחשבות)
ביבי (מזהה את המחשבות): יאיר, אל תשחק איתי. אחרת אני אזכיר לעיתונאים ששר האוצר שמינה את כל הדפוקים האלה קיבל כרטיס ישיר לדוקטורט בניגוד לנהלים. זוכר ? 
יאיר: לא התכוונתי (בטון רפה ולא משכנע). לוגם מכוס הוויסקי שלו. אז מה ? נמנה את קרנית פלוג בכל זאת ?  מסרו לי שהיא מאוד רוצה. נורא נעלבה, אבל מאוד מאוד רוצה (צוחק). 
ביבי: אני יודע. אבל אי אפשר. 
יאיר (מרים גבה): היא עדיין ... ? 
ביבי (באנחה): כן, היא לא מרשה. 

שיחה #3
אם לא נמנה נגיד מהר, העולם יתחיל לחשוב שאנחנו לא באמת מנהלים את העסק, והמשקיעים יתחילו לברוח ! 
שרה: ביבי, אתה ואני יודעים מי מנהל פה את העסק. ואני - 
שניהם יחד: לא מרשה !

הבהרה: הטקסטים שלעיל נועדו להוות סאטירה על תהליך המינוי לנגיד בנק ישראל. הם לא מצחיקים בגלל המציאות, וזו אשמתה בלבד.