26.3.2016

זה לא באמת חשוב אם זו הוצאה להורג או הגנה עצמית.

זה מה שקרה לפני יומיים. 
הויכוחים מתחילים - 
  • מה באמת קרה
  • ומה צריך לקרות 

והם יימשכו כנראה זמן רב. אבל אין בהם טעם של ממש, כי בתוך מערכת הצדק החייל צפוי לטעון שהוא לא ביצע הוצאה להורג אלא פעל בהגנה עצמית.
יש פער בין אמת משפטית לאמת פוליטית. 
ולמרבה הצער הדיון הצפוי להתפתח יתיימר להיות דיון משפטי אבל הוא יהיה דיון פוליטי. 
והפחדנים שהם אנשי הציבור שלנו לא יקח על עצמם את הנטל האמיתי - לעמוד מאחורי ערכיהם כל הדרך. 
חייל אחד פעל בהתאם לערכים מסויימים. 
אבל החברה שלנו לא תזכה לדיון מהותי בשאלה מהם ערכינו: האם החברה הישראלית היא חברה הרואה בהוצאה להורג של מחבל גוסס כמעשה ראוי ? 
מה זה אומר על הדמוקרטיה אם היא איננה מסוגלת לנהל דיון אמיתי בעניין הזה ?