27.3.2011

אז מי פה הגיס החמישי ?

האשמה חוזרת ונפוצה בישראל היא כי השמאל (הקיצוני, לכל הפחות) הוא גיס חמישי. יש המאשימים בכך את הערבים. אחרים מאשימים בכך את כל השמאל. נדיר לשמוע האשמה שכזו כנגד ימנים. זה משהו שנדבק טוב רק לשמאלנים, ככל הנראה.

הופתעתי לגלות לפני מספר ימים, הודות לבלוג שאני מעלעל בו לעתים, מסמך מזעזע המפורסם באינטרנט על ידי המטה העולמי להצלת העם והארץ, והמהווה בעצם פסק-הלכה שניתן בעקבות  פינוי והריסת מבנים חוות-גלעד שתוכנו מעיד בצורה חד-משמעית מי כאן בעצם הגיס החמישי.
פסק-ההלכה קורא לאנשים למסור את נפשם כנגד פינוי, קובע חד-משמעית שאין לממשלת ישראל סמכות לקבוע היכן יתיישבו יהודים, ומסכם במילים הבאות שאביא בשם אומרם:
"אין הבדל בין אויב הבא לכבוש את הארץ בנשק,  לבין יהודי הכופר בקדושת
ארץ ישראל ובמצוות ה', ומוסר את הארץ לאויב,  מרצון או מכוח הפקודה.  מי
שמאס בארץ ישראל, ולא נוח לו לחיות בה, יתכבד וינטוש את המולדת ויירד מן
הארץ ח"ו. אך מי שבא לעקור יהודים בכפייה מאדמת הארץ,  ולכפות עליהם
בכח הזרוע לעזוב את הבית ולהרוס את הישוב,  הרי זה כאילו האכילם בשר
חזיר בכח, וכאלו כפה עליהם לחלל שבת. חובה מן התורה על כל אדם מישראל
לדבוק בארץ ישראל, ולהתנגד לעקירה במסירות נפש, ובכל מחיר, כפי
שמוסרים את הנפש מול גוי.
תורת ישראל מתייחסת לאדם המחטיא אדם מישראל, ועומד ודורש ממנו לעבור
על דברי תורה – בתור רשע. והוא מוגדר בהלכה כגוי לכל דבר.  יתירה מזו!
מעמדו בהלכה גרוע מגוי, כיון שהוא יודע את בוראו ומתכוון למרוד בו".
 החתומים על פסק ההלכה:

הרב ישראל אריאל   הרב שלום דובער הלוי וולפא   הרב דב שטיין   פרופ' הלל ויס.

המשמעות המעשית של ציות לפסק-ההלכה הזה היא פירוקה של מדינת ישראל. דומה שדווקא המלומדים האלה, שכחו את הגורם העיקרי לחורבן בית שני - ריב האחים שקדם לו. דווקא הם לא הבינו את גדולתו של מנחם בגין, ושכחו את הלקח שהוא ביקש ללמד את כולנו, הלקח שבזכותו נמנע ריב אחים עת הקמת המדינה: אויבינו עדיין ניצבים בשערינו. והגרוע מכל תהיה מלחמת אחים הדדית בישראל, אשר תחריב את מדינת ישראל.

אבל במציאות הנוראה שלנו, כשלימין ולשמאל אין עוד הנהגה בשיעור הקומה הנדרש, דעו:
אם אכן איש הישר בעיניו יעשה, הגיס החמישי המאיים על עתידה של מדינת-ישראל, הוא הימין הקיצוני.

[2 הערות:
  1. ישראל אריאל שחתם על פסק ההלכה הזה, איננו ישראל אריאל שכתב את מכתב התמיכה הנורא בספר "תורת המלך" במסגרתו קרא באופן שאיננו משתמע לשתי פנים לרצח ילדים פלסטינים באשר הם, שכן להגיונו אלה, לכשיגדלו, יטבחו ביהודים. עצוב, אבל שני אנשים בעמנו הנושאים את השם המכובד והתובעני הזה (ישר-אל, מי ששרה עם האל וכמובן שמו של השלישי באבות האומה היהודית; ארי-אל, הארי של האל וכמובן שמו של המלאך האחראי על יצירה ורפואה) מסתובבים בינינו ומתחרים זה בזה מי ינהג באופן שקול פחות ומסוכן יותר, מי ירחק יותר מתורת ה', ממוסר היהדות ומאנושיותו.
  2. על הפינוי הקשה מחוות גלעד אפשר לקרוא כאן וכאן. למי שתמה מהי תגובה ציונית יהודית ראויה כשיש ויכוח האם יישוב צריך לקום או להתפנות, אפנה אותו לסיפור העליה לביריה. אבל אל תבינו אותי לא נכון - עלייה שכזו מבצעים באחדות, ולא במלחמת אחים. ובדמוקרטיה, כמו ביהדות - אחרי רבים להטות. הגיס החמישי שבתוכנו מתנכר לכלל החשוב הזה].
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה