6.4.2011

תרגום מלא לעברית של מאמרו של ריצ'רד גולדסטון: מחשבות חדשות על דו"ח גולדסטון בנוגע לישראל ולפשעי מלחמה

בהעדר תרגום מלא ומדוייק בעברית של מאמרו החשוב של ריצ'רד גולדסטון על מחשבותיו החדשות בנוגע ל-'דו"ח גולדסטון' ולאור בחירתה של התקשורת הישראלית שלא לתרגם את המאמר במלואו, ובמקום זאת להביא ממנו ציטוטים חלקיים, לעתים מחוץ להקשר, לעתים בתרגום  שנוי במחלוקת, לקחתי על עצמי לתרגם לעברית את המאמר. הפרסום הוא ברשות מאת המחבר. בכל מקום בו נדרשתי להכריע בין נאמנות למקור לבין עברית פחות זורמת או מסוגננת, העדפתי את הנאמנות למקור:
"
         מחשבות חדשות על דו"ח גולדסטון בנוגע לישראל ולפשעי מלחמה / ריצ'רד גולדסטון
אנחנו יודעים הרבה יותר היום על מה שקרה במלחמת עזה 2008-2009 מכפי שידענו כאשר ישבתי בראש משלחת בירור העובדות שמונתה על ידי מועצת זכויות האדם של האו"ם אשר הפיקה את מה שנודע כדו"ח גולדסטון.
אם הייתי יודע אז מה שאני יודע היום, דו"ח גולדסטון היה מסמך שונה. 
הדו"ח הסופי מאת ועדת האו"ם המורכבת ממומחים עצמאיים - בראשה השופטת בדימוס מניו-יורק מארי מקגואן-דייויס - שעקבה אחר ההמלצות של דו"ח גולדסטון מצאה ש"ישראל הקדישה משאבים משמעותיים לחקירת יותר מ-400 האשמות בדבר התנהגות מבצעית בלתי-הולמת בעזה" בעוד ש"הרשויות דה-פקטו (כלומר חמאס) לא ביצעו חקירות כלשהן בנוגע לשיגור טילים  והתקפות מרגמה כנגד ישראל".  
הדו"ח שלנו מצא ראיות לפשעי מלחמה פוטנציאליים ול"מעשים שייתכן והם פשעים כנגד האנושות" הן בנוגע למעשים שנעשו על ידי ישראל והן בנוגע למעשים שנעשו על ידי החמאס. העובדה שהפשעים שלכאורה בוצעו על ידי חמאס היו מכוונים היא מובנת מאליה - הרקטות של חמאס כוונו במזיד וללא הבחנה כלפי מטרות אזרחיות.  
ההאשמות בדבר כוונה תחילה של ישראל התבססו על מקרי המוות והפציעה של אזרחים במצבים בהם למשלחת בירור העובדות שלנו לא היו ראיות מהן ניתן היה להסיק מסקנה הגיונית אחרת. בעוד שהחקירות שפורסמו על ידי הצבא הישראלי והוכרו בדו"ח ועדת האו"ם ביססו את תקפותם של כמה אירועים שחקרנו במקרים בהם היו מעורבים חיילים יחידים, הרי שהן גם הצביעו על כך שאזרחים לא היוו מטרות בכוונה תחילה, כעניין של מדיניות.  
למשל, ההתקפה הרצינית ביותר בה התמקד דו"ח גולדסטון היתה הריגתם של כ-29 בני משפחת אל-סימאוני בביתם. הפגזת הבית היתה ככל הנראה תוצאה של פרשנות שגויה של צילום מזל"ט בידי מפקד ישראלי, וקצין ישראלי נמצא בחקירה מאחר והורה על ההתקפה. בעוד שמשך החקירה הוא מתסכל, נראה שמתנהל תהליך הולם  ואני בטוח כי אם יימצא שהקצין היה רשלן, ישראל תגיב באופן הולם. המטרה של החקירות האלה הינה, כפי שתמיד אמרתי, להבטיח נשיאה באחריות עבור פעולות לא ראויות ולא למתוח ביקורת לאחר מעשה על מפקדים המקבלים החלטות קשות בשדה הקרב, עם יתרונותיו של המבט לאחור. 
בעוד שאני מברך על חקירותיה של ישראל את ההאשמות, אני שותף לדאגות שהשתקפו בדו"ח מקגואן-דייויס בנוגע לכך שרק מעטות מהחקירות שישראל מנהלת הגיעו לכדי סיום ואני מאמין שההליכים היו צריכים להתנהל בפורום פומבי.  למרות שהראיות הישראליות שהופיעו מאז פרסום הדו"ח אינן שוללות את האובדן הטראגי של חיי אדם, אני מצטער על כך שלמשלחת בירור העובדות שלנו לא היו ראיות שכאלה המסבירות את הנסיבות שבהן אמרנו שאזרחים בעזה היוו יעדים מכוונים, מאחר וסביר שהיה בכך להשפיע על ממצאינו בנוגע לפעולה במזיד ולפשעי-מלחמה.   
משמעות העדר שיתוף הפעולה מצד ישראל עם חקירתנו היתה שלא היינו יכולים לאמת כמה מהעזתים שנהרגו היו אזרחים וכמה היו לוחמים. המספרים שהצבא הישראלי מסר התגלו כדומים לאלו שסופקו לאחרונה על ידי החמאס (למרות שייתכן ולחמאס יש סיבה לנפח את מספר לוחמיו).

כפי שציינתי כבר בהתחלה, הייתי מקבל בברכה את שיתוף הפעולה של ישראל. המטרה של דוח גולדסטון מעולם לא היתה להוכיח מסקנה מתבקשת כנגד ישראל. אני עמדתי על שינוי המנדט המקורי שקיבלה מועצת זכויות האדם, אשר היה מוטה כנגד ישראל.  מאז ומתמיד הייתי ברור בנוגע לכך שלישראל, כמו כל אומה ריבונית אחרת, הזכות והחובה להגן על עצמה ועל אזרחיה כנגד התקפות מבחוץ ומבפנים. מה שלא זכה להכרה מספקת היא העובדה שהדו"ח  שלנו מסמן את הפעם הראשונה שבה מעשי טרור לא חוקיים מצד החמאס נחקרו וגונו על ידי האומות המאוחדות. קיויתי שחקירתנו בנוגע לכל ההיבטים של הסכסוך בעזה תפתח עידן חדש של העדר משוא פנים מצד מועצת זכויות האדם של האו"ם, לה עבר שאינו יכול להיות מוטל בספק, של דעה קדומה כלפי ישראל .  
היו שטענו כי התהליך שיישמנו לא עמד בסטנדרטים שיפוטיים. למען הבהירות: משלחתנו לא היתה, בשום דרך, הליך שיפוטי או אפילו מעין-שיפוטי. לא חקרנו התנהגות פלילית בנוגע לחלקו של איזה-שהוא אינדיבידואל בישראל, עזה או בגדה המערבית. הגענו להמלצותינו בהתבסס על הנתונים שהיו לפנינו שלמרבה הצער לא כללו כל ראיה מאת הממשלה הישראלית. אכן, המלצתנו העיקרית היתה לכל צד לחקור, בשקיפות ובתום לב, את האירועים אליהם התייחס הדו"ח שלנו. מקגואן-דייויס מצאה שישראל עשתה זאת במידה ניכרת; חמאס לא עשה דבר.  
היו שהציעו שהיה זה אבסורדי לצפות מחמאס, ארגון בעל מדיניות של הריסת מדינת ישראל, לחקור את מה שאמרנו שהם פשעי מלחמה רציניים. היתה זאת תקוותי, גם אם לא ריאליסטית, שהחמאס יעשה כן, במיוחד אם ישראל תנהל את חקירותיה שלה. לכל הפחות קיוויתי שנוכח ממצא ברור שחבריו ביצעו פשעי-מלחמה רציניים, חמאס יפחית את התקפותיו. למרבה הצער, זה לא היה המקרה. מאות טילים ופגזי מרגמה נוספים כוונו לעבר מטרות אזרחיות בדרום ישראל. העובדה שיחסית מעט ישראלים נהרגו על ידי התקפות הטילים והמרגמות הלא-חוקיות מעזה איננה מורידה מחומרת הפשע. מועצת זכויות האדם של האו"ם צריכה לגנות מעשים נתעבים אלה באופן החריף ביותר. 
בסופו של דבר, ייתכן והפניית הבקשה לחמאס לחקור היתה יוזמה שגויה. גם כך מועצת זכויות האדם צריכה לגנות את הטבח הבלתי-נסלח בדם קר של זוג ישראלי צעיר ושלושה מילדיהם הקטנים במיטותיהם אשר אירע לאחרונה. 
אני ממשיך להאמין בעקרון של קיום ויישום המשפט הבינלאומי בנוגע לסכסוכים קטלניים ומתמשכים. הדו"ח שלנו הוביל להרבה "לקחים שנלמדו" ולשינויי מדיניות, לרבות אימוצם של נהלים חדשים בצבא ההגנה לישראל שמטרתם הגנה על אזרחים במקרים של לוחמה עירונית והגבלת השימוש בזרחן לבן באיזורים אזרחיים. הרשות הפלסטינית קיימה חקירה עצמאית בנוגע להאשמותינו בדבר פגיעה בזכויות אדם - התנקשויות, עינויים ומעצרים בלתי חוקיים - אשר בוצעו על ידי פת"ח בגדה המערבית, במיוחד כנגד חברים בחמאס. רובן של האשמות אלה אושרו על ידי חקירה זו. באופן מצער, לא נעשה כל מאמץ על ידי חמאס בעזה לחקור את ההאשמות בדבר פשעי מלחמה ופשעים אפשריים כנגד האנושות שבוצעו על ידו.  
אם לנסח בפשטות, חוקי הסכסוך המזויין חלים על ישויות לא-מדינתיות כמו חמאס לא פחות מאשר על צבאות לאומיים. אחד מהאתגרים המשמעותיים ביותר לפניהם עומד משפט הסכסוך המזויין הוא לוודא שישויות לא-מדינתיות יכבדו את העקרונות האלה, ושהן תחקרנה כאשר הן כושלות מלעשות כן. רק אם כל הצדדים לסכסוכים חמושים יידרשו לעמוד בסטנדרטים אלה נוכל להגן על אזרחים אשר נקלעו למלחמה שלא מבחירתם ורצונם.  
הכותב, ריצ'רד גולדסטון, שופט (בדימוס) של בית-המשפט החוקתי של דרום-אפריקה ולשעבר התובע הראשי בבתי-הדין הבינלאומיים ליוגוסלביה לשעבר ולרואנדה, ישב בראש משלחת בירור העובדות של האו"ם לעניין הסכסוך בעזה.  " 

סוף ציטוט.

המסקנה העולה מהסיפור הזה היא המסקנה הישנה - תמיד שווה לקרוא בעצמנו.

כמה קישורי עזר לקורא החרוץ-


הבהרה: בניגוד לנהוג בבלוג, תוכנו של פוסט זה מפורסם תחת רשיון Creative Commons Attribution Share-Alike. כלומר: בנוסף לקישור ולציטוט, מותר גם להעתיקו ולפרסמו במקומות אחרים, בכפוף לתנאים המפורטים של הרשיון. 

2 comments:

  1. איתך יש כבר שני תרגומים בעברית !
    יישר כוחכם !
    http://2nd-ops.com/editors/?p=5730

    השבמחק
  2. לשופט גולדסטון:נכון שעמדת על שינוי המנדט ונכון שעמדת על כך שהמועצה מוטה נגד ישראל אם כך מדוע הסכמת לקבל על עצמך את החקירה?הרי הסכמה לניהול החקירה משמע שאתה מכיר בכך שנשלחת ע"י גוף מוטה.בנוסף,עמיתותיך לוועדה היו אנטי-ישראליות מוצהרות שנבחרו בגלל היותן כאלה כדי להבטיח שישראל תורשע.ולבסוף לא מזמן התפרסם שהדו"ח נכתב בפועל ע"י משפטנית הולנדית אנטי-ישראלית שלא בהכרח כתבה מה שאתה רצית לכתוב אז אם שמך הטוב חשוב לך חובה עליך לפנות למועצה ולא להרפות עד שיבטלו את הדו"ח ומסקנותיו

    השבמחק