15.11.2011

זה מתחיל

כצפוי, הקמפיין להגנת הטייקונים מתחיל. ממש כאילו מדובר בחיות נכחדות או בילדים רעבים באפריקה, מתגייסים פובליציסטים ומביעים התנגדות נחרצת לכל טענה שנשמעה במחאות הצדק החברתי ואפילו לתיקונים שמציעה ועדת טרכטנברג.

"הניחו לטייקונים!" זועק מאמרו של אבי נוב בדה-מארקר. והוא מאיים וטוען מהגורן ומן היקב ומבהיל ומתריע ומסביר כי :

  • נקיטת צעדים כנגד הטייקונים תביא לכך שהם יעברו עם כספם לחו"ל וימיטו אסון על עובדים רבים מן השכבות החלשות שיאבדו את עבודתם (כאילו הטייקונים אינם משקיעים כבר כיום כספים רבים בחו"ל, וכאילו לבייב לא עזב כבר, וכאילו עצם העובדה שרבים מדי מן השכבות החלשות מועסקים אצל הטייקונים אינה סיבה למחאה); 
  • צעדים כנגדם מנוגדים לפסיקת בג"ץ ולחוזרי מס-הכנסה (כאילו הכנסת, נציגת הריבון, איננה הגורם המוסמך  לחוקק חוקים כרצונו, חוקים אליהם כפוף בג"ץ (כל עוד כללי המשפט החוקתי נשמרים והוא לא מבטלם בגלל אי-חוקתיות) ואליהם כפופה הרשות המבצעת (שעליה נמנית רשות המס);  
  • השימוש במבנה אחזקות פירמידלי איננו פוגע בתחרות וביציבות המשקית (באמת צריך להסביר למה ריכוז ושליטה בידי קונצרן אחד פוגע בתחרות ? באמת צריך להסביר כמה too big to fall מסכן את המשק ? ); 
  • השימוש בממערכת המס להשגת מטרות חיצוניות למערכת המס (כמו צדק חברתי) יוצרת קשיים רבים (כאילו הכללים אותם באים לתקן לא נועדו לעודד מטרות חיצוניות למערכת המס ? כאילו הפחתות המס האדירות שעשתה ישראל בעשורים האחרונים בשם עידוד הצמיחה הכלכלית (מטרה מיסויית טהורה, כידוע) לא יצרו קשיים רבים לכלל המערכות הציבוריות בישראל שמצאו עצמן מול משאבים ציבוריים מתדלדלים ? כאילו המטרות העצמאיות של מערכת המס חשובות מהמטרות הציבוריות שלה ? כאילו  הטבות מס נובעות מערכים ושיקולים שעומדים לכשעצמם, וקיימים רק בתוך מערכת המס; כאילו אין שום היבט של המיסוי שיש בו כדי לשקף השקפת עולם כלכלית-חברתית; כאילו כל השינויים במערכת המיסים מאז הפיכתה של מדינת ישראל לנאו-ליברלית לא נבעו מהשקפת העולם הנאו-ליברלית, שהיא כידוע איננה סוגיה טהורה של דיני מיסים ? )  
  • "...מבקשים לתקן עיוות כלכלי באמצעות עיוות נוסף, שרק מחריף את הבעיה" (למי בדיוק מחריפים את הבעיה ? )
ובאותו עיתון, שלמי צדקי מסביר לכולם את האמת על קפיטליזם במאמר "קפיטליזם, לא מה שחשבתם", כשהוא חוזר ומשנן לנו שבסך הכל הקפיטליזם מבטיח "לקחת פחות מסים מהאזרח תמורת היכולת להגביר את כוח הקניה שלו".
מסביר, ולא מגלה שאין שום קשר בין האמירה הזו, לבין קפיטליזם. זו בסך הכל הגישה הנאו-ליברלית של הקפיטליזם. כל מי שיודע משהו על הקפיטליזם הרי יודע שהוא אומר שצריך לקחת יותר מסים מהאזרח - אם השוק החופשי לא מסוגל לענות ביעילות לצורך חברתי שרק המדינה יכולה לספק. כל קפיטליסט מתחיל הרי יודע שיש שירותים שהשוק החופשי לעולם לא יוכל לייצר, כי אין אינטרס לפרטים להשקיע בו. 

ולמקרה שבכל זאת מישהו התבלבל, בואו נזכיר אמיתות יסוד פשוטות: 
1. הטענה שפחות מסים מביאים ליותר כסף בשכבות החלשות הוכחה כשגויה בעשרות השנים האחרונות: כך למשל, "בין 1947 ל-1979 פריון העבודה בארה"ב עלה ב-119%, ואילו הכנסות החמישון התחתון של האוכלוסייה זינקו ב-122%. ואולם בין 1979 ל-2009 עלה פריון העבודה ב-80%, בעוד שהכנסות החמישון התחתון ירדו ב-4%. באותה תקופה, הכנסות המאיון העליון זינקו ב-270%. " לא מאמינים לי או לבחור שכתב את המאמר שציטטתי הרגע ? תקראו מה שיש לוורן באפט להגיד בסוגיה הזו
2. הטענה שהטייקונים מועילים למשק ידועה כלא נכונה אפילו לאוצר הישראלי. תחשבו על זה: אם בכל העולם, תחת הגמוניה נאו-ליברלית, המצב שלהם נהיה יותר טוב, בזמן שהמצב של כל השאר נהיה יותר גרוע, איך אפשר לטעון שהם מועילים ? 

בלי לחקור, קשה לקבוע אם מדובר בלוביסטים, אנשי-מקצוע הסמוכים לשולחן הטייקונים או באזרחים שזו דעתם אותה הם מביעים בנחרצות ובתום-לב. חופש הביטוי נתון כמובן לכולם.

אבל הוא נתון גם לי. וגם לכם.

אל תתנו לבעלי-המאה ולתומכים בהם לשנות את עמדות-הציבור ולהפוך לבעלי-הדעה.

אין תגובות:

פרסום תגובה